Lege 202/2006 privind Organizarea si Functionarea ANOFM

HG 1610/2006 privind Statutul ANOFM

Lege 76/2002 privind Sistemul Asigurarilor pentru Somaj

HG 174/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 76/2002

Lege 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Normele metodologice de aplicare a Legii 279/2005 privind ucenicia

Lege 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii invatamantului superior

Normele metodologice de aplicare a Legii 335/2013

Legea 72/2007 Angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei

Norme aplicare Lege72 /2007

OUG 60/28.09.2016 pentru modificarea si completarea Legii 76/2002